acheter cialis en ligne
JooMix

ФО-П Тарнопольський

Офіційний партнер мережі крамниць електронних послуг «Твій час»

Про програму


 

«IS-PRO» - багатофункціональний програмний комплекс для управління середніми та великими підприємствами. Це система класу ERP (Enterprise Resource Planning System - система планування ресурсів підприємства), призначена для автоматизації всіх процесів роботи підприємства: від бухгалтерського і податкового обліку до управління персоналом та роботи з клієнтами.

 

Система «IS-рго» - Це набір взаємозв'язаних підсистем, що відповідають за автоматизацію основних бізнес-процесів. Кожна підсистема має певну самостійність, тому систему «IS-рго» можна збирати в потрібній конфігурації для кожного окремого підприємства, що дозволяє економити за рахунок відмови від зайвого функціоналу.

 

ПРИЗНАЧЕННЯ І ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Система ІС-ПРО призначена для використання підприємствами різного профілю і форми власності. Як госпрозрахунковими так і державними. Вона може застосовуватися в торгівлі (оптовій та роздрібній), в сфері послуг, у виробництві. Адаптація системи до підприємств різного профілю виконується за рахунок підбору компонентів програми.


СТРУКТУРА СИСТЕМИ

Програмний комплекс ІС-ПРО має модульну архітектуру. Кожен модуль має відносну самостійність і може експлуатуватися як в складі комплексу, так і окремо. Модуль називається прикладної підсистемою програми ІС-ПРО. Кожна підсистема призначена для автоматизації обліку однієї зі сторін діяльності підприємства. Крім того, до складу комплексу входять модулі адміністрування системи і загальні довідники. Набір підсистем і модулів в конкретному постачанню може відрізнятися в залежності від профілю підприємства або завдань обліку.

Об'єкт АВТОМАТИЗАЦІЇ

Система ІС-ПРО призначена для автоматизації обліку господарської діяльності на окремому, юридично самостійному підприємстві або групі таких підприємств. В останньому випадку кожне підприємство також є окремим і юридично самостійним. Кількість підприємств в групі не обмежена. Однак, програма дозволяє деякі набори даних кваліфікувати як дані для спільного використання. Як правило, мова йде про загальні класифікатори, наприклад, довідників валют і їх курсів, картотеці контрагентів і так далі. Які саме набори даних визначені для спільного використання, а які - для монопольного використання, визначається при початковій настройці програми.


РОБОЧІ МІСЦЯ

Система ІС-ПРО складається з підсистем, які, в свою чергу, включають набір прикладних функцій. Виходячи з наявного набору прикладних підсистем і включених в них функцій, адміністратор системи може створити довільне число робочих місць (меню користувача). Кожне робоче місце може включати свій власний набір модулів або функцій. Адміністратор може змінити назви модулів (функцій) або порядок їх слідування в меню системи. Таким чином, для кожного оператора або групи операторів створюється своє індивідуальне оточення, найбільш зручне для виконання функцій конкретного оператора.