acheter cialis en ligne
JooMix

ФО-П Тарнопольський

Офіційний партнер мережі крамниць електронних послуг «Твій час»

ІС-ПРО: Госпрозрахунок

Можливості та особливості Конфігурації "ІС-ПРО: Госпрозрахунок"

Конфігурація "ІС-ПРО: Госпрозрахунок" призначена для комерційних малих і середніх підприємств. У конфігурації виконані налаштування, що враховують особливості фінансово-господарської діяльності госпрозрахункових підприємств відповідно до чинного законодавства України:

 

конфігурація "ІС-ПРО: Госпрозрахунок" містить:

 • налаштований план рахунків;
 • типові операції (типові проводки);
 • готові шаблони типових договорів;
 • налаштовані довідники і таблиці:
 • об'єкти обліку

 

Особливості конфігурації "ІС-ПРО: Госпрозрахунок":

 • Призначена для роботи як в локальному так і в мережевому варіанті;
 • Можливий облік по декількох організаціях в єдиній інформаційній базі;
 • Можливість зміни налаштувань, виконаних розробником, та є можливість створення власних додаткових налаштувань.
 • Автоматичний процес установки може бути виконаний користувачем самостійно.

 

Можливості "ІС-ПРО: Госпрозрахунок":

ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ

 • Багаторівневий аналітичний облік (контрагент, співробітник, договір і т.д.)
 • Створення банківських і касових платіжних документів відповідно до постанови НБУ № 72.
 • Ведення касової книги
 • Можливість ведення мультивалютних рахунків
 • Створення авансових звітів та облік розрахунків з підзвітними особами.
 • Виплата заробітної плати за платіжними відомостями (касових ордерів)
 • Облік депонованої заробітної плати
 • Формування меморіальних ордерів
 • Формування звітності
 • Формування головної книги.
 • Оборотно-сальдовий баланс в розрізі аналітики.

ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

 • Ведення картотеки.
 • Оформлення документів руху основних засобів.
 • Розрахунок зносу та переоцінка основних засобів.
 • Проведення інвентаризації.
 • Облік придбання та руху основних засобів.
 • Типові форми обліку основних засобів
 • Формування меморіального ордера.

ОБЛІК ДОГОВОРІВ

 • Ведення картотеки договорів з постачальниками, підрядниками та замовниками.
 • Календарне планування операцій за договорами.
 • Формування документів на основі договорів.
 • Контроль розрахунків та виконання договорів.
 • Розрахунок штрафних санкцій.

РОЗРАХУНКИ з дебіторами і кредиторами

 • Картотека обліку взаєморозрахунків.
 • Рахунки оплати та отримання коштів.
 • Формування актів звірки.
 • Формування актів приймання і виконання робіт.
 • Ведення податкових документів.
 • Формування меморіальних ордерів.

ОБЛІК КАДРІВ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

 • Ведення картотеки працівників.
 • Ведення різних графіків робіт.
 • Штатний розклад.
 • Розрахунок нарахувань та утримань.
 • Розрахунок відпускних, лікарняних, премій і матеріальної допомоги.
 • Можливість ведення виплаченої і невиплаченої заробітної плати.
 • Формування розрахунково-платіжних і платіжних відомостей.
 • Можливість перерахунку за минулі періоди в поточному періоді.
 • Формування і передача платіжних доручень по нарахуваннях на заробітну плату і платежів до бюджету в банк.
 • Формування 5-го меморіального ордера.
 • Перерахунок податку на дохід за рік.
 • Виплата заробітної плати за платіжними картками банків.
 • Персоніфікований облік у пенсійний фонд України.
 • Дані для форми 1-ПВ.
 • Автоматичне формування довідки "Форма № 1-ДФ.

МАТЕРІАЛЬНИЙ ОБЛІК ТА ОБЛІК МБП

 • Ведення обліку запасів.
 • Картотека складського обліку МШП на складі і в експлуатації.
 • Оформлення документів руху запасів і МБП.
 • Облік документів придбання запасів, МБП; внутрішній передачі цінностей та їх списання.
 • Інвентаризація та переоцінка запасів, МБП.
 • Формування меморіальних ордерів.