acheter cialis en ligne
JooMix

ФО-П Тарнопольський

Офіційний партнер мережі крамниць електронних послуг «Твій час»

Медок для банків

З вступом в силу Наказа Міністерства финансів України № 426 від 02.04.2012 г. «Про затверждення Порядку надання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших  фінансових установах  органам державної фіскальної служби». З 01 травня 2012 року банки України повинні подавати повідомлення про відкриття/закриття рахунків платниками податків в ДФС в электронному вигляді за допомогою та з використанням каналів Інтернет-звязку  та з використанням електронно-цифрового підпису.

Саме для цього фахівці фірми-розробника програми «M.E.Doc» розробили спеціальну конфігурацію системи яка, згідно з вимогами, наведеними в розділах IV та V вищезгаданого Порядку:

  • забезпечить формування і обробку файлів повідомлень, квитанцій та повідомлень-відповідей відповідно до затверджених форматами і вимогами ДФС України;
  • здійснить підписання і шифрування файлів за допомогою надійного засобу ЕЦП (спільного із засобами ЕЦП, що використовуються в органах ДФС) і відправить їх в ДФС України за допомогою мережі Інтернет.

КОНФІГУРАЦІЯ СИСТЕМИ «M.E.DОС БАНКІВСЬКІ РАХУНКИ» підтримує роботу посилених сертифікатів відкритих ключів, отриманих в акредитованому центрі сертифікації ключів «Україна», що співпрацює з органами ДФС України.

ВАЖЛИВО: відповідно до Порядку подання повідомлень про відкриття / закриття рахунків платників податків, відправлення повідомлень в ДФС України проводиться з використанням електронного цифрового підпису. З порядком отримання посилених сертифікатів ЕЦП Ви можете ознайомитися на сайті АЦСК «УкраЇна».

 

Конфігурація "Банківські рахунки" дозволить Вам:

  • організувати процеси автоматичного виконання масового імпорту повідомлень про відкриття / закриття рахунків, створених в інших фінансово-облікових системах;
  • автоматично підписувати необхідні документи ЕЦП відповідальних осіб та печаткою банку (відповідно до вимог встановленого Порядку);
  • відправляти електронні документи в установленому форматі засобами телекомунікаційного зв'язку до органів ДФС України;
  • отримувати повідомлення про доставку та Файли-відповіді, а також експортувати відповіді на жорсткий диск.

Налаштування Зміни дозволяють задати часовий інтервал виконання автоматичної обробки кореспонденції.

Всі події, виконані в автоматичному режимі, фіксуються в журналі подій.

У відповідь від ДФС України надходять квитанції про одержання повідомлень, в прив'язці до самих повідомлень. Це робить зручним перегляд і пошук потрібних квитанцій або відповідей і дозволяє проводити угруповання даних реєстру станом повідомлень.

Будь-яке повідомлення-відповідь про взяття на облік в органах ДФС рахунків платників податків можна переглянути в зручному вигляді документа і експортувати у вигляді файлів xml, які відповідають встановленим форматам.

Крім того, програма «M.E.Doc», частиною якої є Конфігурація "Банківські рахунки", повністю дотримується вимог Порядку подання повідомлень про відкриття / закриття рахунків платників (Додаток 3), зокрема:

  • містить вбудований надійний засіб, сумісний із засобами ЕЦП, які використовуються в органах ДФС та працюють з посиленими сертифікатами відкритих ключів, сформованими акредитованими центрами сертифікації ключів;
  • підтримує встановлені формати файлів повідомлень, квитанцій і файлів відповідей;
  • створює в певному форматі і направляє на адресу ДФС України квитанцію про прийняття до обробки файл відповіді після його отримання.

Але можливості Зміни "Банківські рахунки" цим не вичерпуються !!!

Як відомо, для ефективної організації обміну інформацією накопичені дані вимагають певної обробки, систематизації, групування документів для подальшого аналізу проведеної роботи по рахунках.

З цією метою інтерфейс Зміни побудований таким чином, щоб надати користувачеві можливість максимально зручно і швидко отримати статистичні показники роботи по рахунками, а також за допомогою зручного інструменту угруповання даних провести аналіз великого обсягу накопичених документів реєстру повідомлень про відкриття / закриття рахунків.

Так, в будь-який час користувач може переглянути статистику подачі і обробки повідомлень за поточний рік в розрізі місяців і днів місяця, стану їх обробки в ДФС України, а також побачити загальну статистику станом на поточний момент з початку року. Це допоможе побачити повну картину про роботу з повідомленнями в рамках Вашого банку.

Конфігурація передбачає можливість фільтрації даних реєстру за такими параметрами, як стан документа (все, відправлено, отримана перша квитанція, зданий) і типом документа (рахунку в валютах, в цінних паперах, кореспондентські). Сортування даних проводиться за основними реквізитами документа, наприклад: дата операції, ЄДРПОУ (ДРФО), рахунок клієнта, валюта, найменування клієнта та інші.

Використовуючи вбудовані панелі, фільтри і функцію угруповання, можна уявити всю накопичену інформацію в різних розрізах. Наприклад, отримати інформацію на кшталт: «Рахунки по кожному клієнту у валюті, які були зареєстровані на певну дату», «Рахунки в розрізі коду валюти, які були відправлені на реєстрацію в ДФС за кожного клієнта в звітному періоді» або «Рахунки в розрізі платників податків , коду валюти відкривалися і закривалися протягом місяця »і будь-які інші дані.

Конфігурація "Банківські рахунки" забезпечує подальше вивантаження даних реєстру в Excel в тому вигляді, в якому були відфільтровані і згруповані дані в реєстрі, з метою подальшого оперативного аналізу інформації.